Báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 10.2021
Số ký hiệu văn bản 53-BC/ĐUK
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 10.2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Hoạt động KHCN
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4df2eac7-c0d2-4c15-a73e-a353f54168b0_20211021020921893637720450944852758.pdf
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN