QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Số ký hiệu văn bản 3896/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hoạt động KHCN
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4862ec70-2866-4043-ac98-7701f6e27a61_20211022011506722637720452468710021.pdf
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN