Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quố
Số ký hiệu văn bản 594/KH-UBND
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quố
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hoạt động KHCN
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 36138a42-9e9c-42a2-a7b9-cfc36f356896_20211021032923277637720464641826254.pdf
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN