KẾ HOẠCH Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;UBND các huyện, thành phố, thị xã
Số ký hiệu văn bản 596/KH-UBND
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;UBND các huyện, thành phố, thị xã
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hoạt động KHCN
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 22ce28f1-76b9-4801-8624-56e17d48b05a_20211021041440711637720467996017353.pdf
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN