V/v: hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình KTXH năm 2021 và Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022
Số ký hiệu văn bản 982/BC-SKHCN
Ngày ban hành 01/11/2021
Ngày hiệu lực 01/11/2021
Trích yếu nội dung V/v: hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình KTXH năm 2021 và Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Hoạt động KHCN
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2021_bao_cao_ktxh_10_thang_20220211101093509850_signed-1637720471287080309.pdf
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN