V/v Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ thị xã Thái Hòa
Số ký hiệu văn bản 2425/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/11/2021
Ngày hiệu lực 02/11/2021
Trích yếu nội dung V/v Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ thị xã Thái Hòa
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hoạt động KHCN
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm b0d579ea-ea6f-49a2-9498-08ba54521860_20211101044532196-1637720472431633240.pdf
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN