Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
982/BC-SKHCN 01/11/2021 V/v: hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình KTXH năm 2021 và Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022
Lượt xem: 4
Tải về 0
3990/QĐ-UBND 28/10/2021 Công nhận và khen thưởng các dự án đạt giải Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2021
Lượt xem: 4
Tải về 0
3990/QĐ-UBND 28/10/2021 Quyết định về việc công nhận và khen thưởng các dự án đạt Giải Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2021
Lượt xem: 7
Tải về 0
957/TT-SKHCN 25/10/2021 Tờ trình về việc đề nghị công nhận và khen thưởng các dự án đạt giải Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2021( TECHFEST NGHỆ AN OPEN NĂM 2021)
Lượt xem: 7
Tải về 0
3896/QĐ-UBND 25/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 5
Tải về 0
53-BC/ĐUK 25/10/2021 Báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 10.2021
Lượt xem: 4
Tải về 0
3863/QĐ-UBND 25/10/2021 QUYẾTĐỊNHVề việc phê duyệt thuyết minh dự án khoa học và công nghệ“Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống và trồng cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa (Roxb) DC)trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 2
Tải về 0
912/BC-SKHCN 25/10/2021 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 03/6/2017 của Hội nghj lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương
Lượt xem: 2
Tải về 0
7723/UBND-TH 25/10/2021 V/v kết nối sử dụng hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến các cấp
Lượt xem: 2
Tải về 0
3603/SXD.KTVL 25/10/2021 V/v hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn để lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Lượt xem: 2
Tải về 0
36-KH/BDVTU 25/10/2021 Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉn
Lượt xem: 3
Tải về 0
931/SKHCN-VP 25/10/2021 Thông báo Kết luận giao ban tháng 10/2021
Lượt xem: 3
Tải về 0
69/BB 25/10/2021 Kế hoạch nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong Đảng bộ Sở KH&CN Nghệ An giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 3
Tải về 0
68/BB 25/10/2021 Kế hoạch triển khai đề án 01-ĐA/ĐUK ngày 12/4/ 2021 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 3
Tải về 0
900/BC-SKHCN 25/10/2021 Báo cáo thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An từ 2016 đến nay( 30/6/2021)
Lượt xem: 5
Tải về 0
938/SKHCN-TTin 20/10/2021 V/v góp ý hệ thống Cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị vào vận hành trường khi hoạt động chính thức
Lượt xem: 3
Tải về 0
906/SKHCN-VP 13/10/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 10 những nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
Lượt xem: 3
Tải về 0
72-KH/ĐU 28/09/2021 Kế hoạch nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong dảng bộ sở KHCN Nghệ An giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 3
Tải về 0
811/SKHCN-VP 14/09/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 9 những nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021
Lượt xem: 3
Tải về 0
814/SKHCN-VP 10/09/2021 Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành 9 tháng năm 2021
Lượt xem: 3
Tải về 0
12
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN