Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2425/QĐ-UBND 02/11/2021 V/v Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 3
Tải về 0
3975/QĐ-BCĐ 28/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 4
Tải về 0
596/KH-UBND 25/10/2021 KẾ HOẠCH Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;UBND các huyện, thành phố, thị xã
Lượt xem: 4
Tải về 0
594/KH-UBND 25/10/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quố
Lượt xem: 6
Tải về 0
47/NQ_HĐND 25/10/2021 NGHỊ QUYẾT :Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021(đợt 2)
Lượt xem: 2
Tải về 0
3821/QĐ-UBND 20/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền điều hành công việc
Lượt xem: 3
Tải về 0
211/SY-UBND 20/10/2021 Sao y Báo cáo triển khai Nghị quyết số 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
Lượt xem: 3
Tải về 0
3826/QĐ-UBND 20/10/2021 ND Trích yếu: V/v phê duyệt "Đề án phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 4
Tải về 0
346/BC-UBND 13/10/2021 Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm; kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 3
Tải về 0
298/BC -UBND 13/10/2021 Báo cáo thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi Tỉnh Nghệ An từ 2016 đến nay
Lượt xem: 3
Tải về 0
341/BC-UBND 11/10/2021 Việc thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2016 đến nay
Lượt xem: 3
Tải về 0
335/BC-UBND 13/09/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 3
Tải về 0
519/KH-UBND 11/09/2021 Kế hoạch xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 4
Tải về 0
337/BC-UBND 10/09/2021 Báo cáo kết quả hoạt động KH-CN đến ngày 31/7/2021 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đến 31/12/2021
Lượt xem: 4
Tải về 0
3285/QĐ-UBND 08/09/2021 V/v phê duyệt thuyết minh, tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện dự án KH&CN
Lượt xem: 3
Tải về 0
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN