Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2425/QĐ-UBND 02/11/2021 V/v Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 4
Tải về 0
982/BC-SKHCN 01/11/2021 V/v: hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình KTXH năm 2021 và Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022
Lượt xem: 4
Tải về 0
3975/QĐ-BCĐ 28/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 5
Tải về 0
3990/QĐ-UBND 28/10/2021 Công nhận và khen thưởng các dự án đạt giải Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2021
Lượt xem: 4
Tải về 0
3990/QĐ-UBND 28/10/2021 Quyết định về việc công nhận và khen thưởng các dự án đạt Giải Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2021
Lượt xem: 7
Tải về 0
957/TT-SKHCN 25/10/2021 Tờ trình về việc đề nghị công nhận và khen thưởng các dự án đạt giải Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2021( TECHFEST NGHỆ AN OPEN NĂM 2021)
Lượt xem: 7
Tải về 0
596/KH-UBND 25/10/2021 KẾ HOẠCH Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;UBND các huyện, thành phố, thị xã
Lượt xem: 5
Tải về 0
594/KH-UBND 25/10/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quố
Lượt xem: 7
Tải về 0
3896/QĐ-UBND 25/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 5
Tải về 0
53-BC/ĐUK 25/10/2021 Báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 10.2021
Lượt xem: 4
Tải về 0
12345
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN