Tổng số: 378
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
717KH-UBND 25/09/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023 (Techfest Nghe An open 2023)
Lượt xem: 1
Tải về 0
1919/QĐ-BKHCN 28/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 9
Tải về 0
1919/QĐ-BKHCN 28/08/2023 Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 8
Tải về 0
3492/SHTT-PCCS 26/08/2023 Thông báo về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Lượt xem: 9
Tải về 0
195/QĐ-SKHCN 24/08/2023 QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 9
Tải về 0
193/QĐ-SKHCN 24/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Lượt xem: 10
Tải về 0
3449//SHTT-PCCS 22/08/2023 V/v thông báo về Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT
Lượt xem: 8
Tải về 0
2567/QĐ-UBND 21/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Vê việc công nhận tổ chúc chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và phê duyệt thuyết minh đê tài “Nghiên cứu thục trạng và đề xuất hoàn thiện chính sách phát triên nguôn nhân lực y tế cơ sỏ’ tại vùng miền Tây, tỉnh Nghệ An”
Lượt xem: 9
Tải về 0
Số: 6720/UBND-TH 11/08/2023 V/v sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học
Lượt xem: 9
Tải về 0
16/2023/TT-BKHCN 09/08/2023 Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành KH&CN trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực KH&CN.
Lượt xem: 10
Tải về 0
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN